Klimaservice

Klimaanlegget beskytter deg og dine medpassasjerer for ytre forurensing av pollen, veistøv, og skadelige gasser. Klimaanleggets kanaler utsettes for mye vanndamp, og er derfor ett et effektivt grosted for bakterier og skadelige soppsporer. Dette kan fremkalle allergiplager og skaper ubehagelig lukt i kupeen. Rens av klimaanlegget og bytte av kupefilter bør derfor utføres hver 15 000 km eller en gang hvert år.

Klimaanlegget har en naturlig lekkasje på 5 – 15 % pr år, spesielt fordi mange ikke bruker klimaanlegget hele året. Dette fører ofte til tørre og sprukne tetninger med påfølgende lekkasjer. Normalt kontroll-/service intervall er hvert andre år. Enkelte bilmodeller har temperaturstyring som ikke tillater klimaanlegget å koble inn når ute temperaturen er under et visst nivå. Disse vil naturlig ha et enda større vedlikeholdsbehov siden klimaanlegget står stille store deler av året.

Det er ikke uten grunn at de fleste bilfabrikanter anbefaler regelmessig vedlikehold. Hvis klimaanlegget fungerer optimalt, bidrar det til bedre helse, sikkerhet, økonomi og miljø. Likevel er klimaanlegget ofte det systemet i bilen som får minst vedlikehold.

Vi utfører klimaservice på alle personbiler. Vi renser også ditt klimaanlegg og skifter kupefilter hvis du ønsker dette.